Monday, March 14, 2011

LCHF

Är det nog? Får man äta tomater?

1 comment:

Marie A said...

Självklart får du det, det är en "ovan-jord-grönsak"
/Marie