Tuesday, January 15, 2013

"Leave me alone"

Hon är sur för att jag inte köper glass.

No comments: