Thursday, September 26, 2013

På vår gata just nu

En stor lastbil har vält och ligger på sidan, vänster i bilden. Lastbilen har nästan träffat huset, som är en stor judisk privatskola. Tänk om man hade gått där på trottoaren ...


1 comment:

birgitta said...

Inte bra!