Wednesday, November 19, 2014

Brödet är slut

Den här står i hörnet och hånar mig. 


No comments: