Monday, December 29, 2014

Jätte opraktiskt

När man har en telefon man öppnar med tumavtryck, är van att knäppa foton med tummen samt att helst texta med denna kroppsdel. Teknikhandikappad tills nageln vuxit ut. 

No comments: