Friday, December 30, 2016

Så här ska ju lampan hänga

Här ser ni exempel på mitt pillande med olika fotoinställningar. Det är mycket jag gör hellre än bra!

No comments: